Londra merkezli Bright Consultancy Ltd, Türk hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti veren bir şirkettir.

Türkiye’deki alanında uzman çözüm ortakları ile birlikte, kapsamlı ve çözüm odaklı hizmet sunmaktayız.

Uzmanlık Alanlarımız

Hizmet Alanları

Aile Hukuku

Türkiye'de bulunan ve alanında uzman iş ortakları ile birlikte aşağıda sıralanan ihtilaflarla sınırlı olmaksızın aile hukukunu ilgilendiren tüm davalar ve hukuki süreçler titizlikle takip edilmektedir.

 • Mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Boşanma, nafaka, velayet/vesayet, nesebin reddi, soy bağının kurulması davaları
 • Bu konularla ilgili olarak verilmiş yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfiz işlemlerinin takibi

Miras Hukuku

Türkiye'de bulunan ve alanında uzman iş ortakları ile birlikte aşağıda sıralanan ihtilaflarla sınırlı olmaksızın miras hukukunu ilgilendiren tüm davalar ve hukuki süreçler titizlikle takip edilmektedir.

 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Mirasçılık belgesi alınması
 • Vasiyetnamenin ve mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Terekenin tespiti davası
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu) davası
 • Tenkis davası
Hizmet Alanları

Sosyal Güvenlik Hukuku

Yurt dışında çalışan ve yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumundan emekli olabilmeleri için gerekli tüm yasal prosedürler titizlikle yerine getirilmektedir. Bu kapsamda;

 • Yurt dışı borçlanma işlemleri ve yurt dışında çalışılan sürenin Türkiye’de çalışılan süre ile birleştirilmesi
 • Türkiye’de çalışmış olan ancak işveren tarafından sigorta bildirimi yapılmayan vatandaşların sigortalılığın tespiti işlemleri, açılacak davaların takibi

Ticaret ve Şirketler Hukuku danışmanlık hizmetleri

Ticari şirketlerin ihtiyacı olan her türlü hukuki destek verilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetlerimizin bir kısmı şunlardır;

 • Ticari anlaşmaların hazırlanması ve gözden geçirilmesi
 • Sözleşmeyle ilgili uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık
 • Türkiye'de şirket kuruluşu ve tescil edilmesi
 • Yönetim ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi
Hizmet Alanları

Türkiye’deki taşınmazlar ile ilgili işlem ve ihtilafların çözümü

Türkiye'de bulunan ve alanında uzman iş ortaklarıyla birlikte aşağıda sıralanan ihtilaflarla sınırlı olmaksızın gayrimenkul hukukunu ilgilendiren tüm davalar ve hukuki süreçler titizlikle takip edilmektedir.

 • Satış ve kira sözleşmesi müzakereleri ve icraları (yabancı uyruklu alımlar için tüm yasal onaylar dahil)
 • Mülkiyet yönetimi; taşınmazın mülkiyeti ile ilgili ihtilafların çözümü ve dava sürecinin takibi, kira bedelinin tahsili de dahil olmak üzere ev sahibi-kiracı ilişkisinden kaynaklanan ihtilafların çözümü ve dava sürecinin takibi

Ekibimiz

Funda Dincer Usanmaz

FUNDA DİNÇER USANMAZ

Direktör/Danışman

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk alanında tamamlamıştır. 2008 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı avukattır.

Funda Dinçer Usanmaz, 12 yıllık mesleki hayatı boyunca aile hukuku, miras hukuku, icra hukuku, iş hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, vergi hukuku, mülkiyet yönetimi ve yatırım, sözleşme yönetimi, dava ve uyuşmazlık çözümü gibi çeşitli alanlarda geniş bir deneyim elde etmiştir.